© Voorham Bronbemaling BV, Rijksstraatweg 179,  2245 AA  Wassenaar

Bronbemaling  Vuilwaterpompen Tuinbesproeiing  Voorham Nu Historie Vacatures Contact

Voorham Bronbemaling is gespecialiseerd in het plaatsen van verticale vacuüm- en zwaartekrachtbemaling
Bronbemaling kan worden uitgevoerd in 4 varianten:

Als er beneden het grondwaterpeil moet worden gewerkt,
wordt bronbemaling geplaatst om droog te kunnen werken.
Bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels, leidingen, riolering, bouwputten en zwembaden. Er wordt een hoofdleiding gelegd met om de drie meter een aftakking. Bij elke aftakking wordt een filterbuis de grond in gespoten, waarvan de laatste meter geperforeerd is; het filtergedeelte.
De filterbuizen worden met flexibele slangen aan de hoofdleiding gekoppeld die op zijn beurt weer is aangesloten op een zuigerpomp.
Deze pomp zuigt via de filters het grondwater omhoog en perst het door een afvoerleiding weg naar open water of rioolkolk. Omdat het hele leidingsysteem luchtdicht is noemt men dit vacuümbemaling en wordt toegepast in zandgrond.

Bij zwaartekrachtbemaling is het systeem niet volledig luchtdicht; deze vorm wordt vaak toegepast bij klei- en veengrond.

Bij spanningsbemaling worden filterbuizen geplaatst onder een afdichtende grondlaag (klei/veen) om zo de waterdruk op deze laagte verminderen en het openbarsten van een werkvloer te voorkomen.

Bij open bemaling wordt een drainslang ingegraven in een zandbed van scherp zand. De drainslang wordt aangesloten op een zuigerpomp of loopt af naar een pompput waar het verzamelde water wordt opgezogen.

BRONBEMALING