© Voorham Bronbemaling BV, Rijksstraatweg 179,  2245 AA  Wassenaar

Bronbemaling  Vuilwaterpompen Tuinbesproeiing  Voorham Nu Historie Vacatures Contact

Naast de hoofdtak, bronbemaling, is Voorham ook gespecialiseerd in de aanleg van tuinbesproeiingsinstallaties en het slaan van diepwel-bronnen. Bij tuinbesproeiing kan naar keuze een boven- en/of ondergronds leidingnetwerk worden aangelegd.
Hierop worden sproeiers aangesloten die zowel boven als in de grond gemonteerd kunnen worden. Het leidingstelsel wordt aangesloten op een pomp die op maaiveld niveau staat, of in de diepwel-bron hangt op dieptes van 35 tot 50 meter.

De bronpomp zuigt grondwater omhoog en perst dit door het leidingstelsel naar de sproeiers.

De waterkwaliteit dat op deze dieptes wordt gewonnen kan van zo’n goede kwaliteit zijn, dat het behalve voor beregening van planten en gewassen ook voor consumptie gebruikt kan worden. Om goede drinkwaterkwaliteit te waarborgen, moeten er dan wel speciale voorzieningen worden getroffen, zoals het plaatsen van osmose-filters.

TUINBESPROEIING